İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Telefon:      0212 455 17 35
E-posta:      beyazmasa@ibb.gov.tr

Twitter
:       @ibbpr

Facebook
:  facebook.com/ibbpr

Faks
:          0212 455 26 32

Adres
:        Saraçhane Belediye Sarayı
         İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
         Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:25. 34134 Fatih / İSTANBUL
 
iletisim